Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sportfun Michał Warych z siedzibą w Rumi ul. Stoczniowców 2w/a16, Nip. 7582161784, Regon 361924240.

2. Sportfun Michał Warych przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Sportfun Michał Warych w Rumi w celu informowania członków newslettera o nowościach, ofertach specjalnych, promocjach, itp. Odbywa się to na podstawie niezależnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Sportfun Michał Warych w Rumi: o podmiotom i organom, którym Sportfun Michał Warych w Rumi jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa o podmiotom, którym Sportfun Michał Warych w Rumi powierzył wykonywanie czynności przetwarzanie danych osobowych, np. firmom ubezpieczeniowym realizującym usługi ubezpieczenia. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez Sportfun Michał Warych w Rumi Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Podanie danych jest dobrowolne.

 

 

 


CENTRUM NURKOWE DIVEFUN
tel. 602 502 859
e-mail: biuro@divefun.pl
polityka prywatności
Copyright: Centrum Nurkowe DiveFun. Wyprawy nurkowe, nabijanie butli, wypożyczalnia sprzętu nurkowego, kursy nurkowe.
Projekt i realizacja: PodisPromotion
Update cookies preferences